עו"ד אירית רייכמן – דחייה על הסף של תביעת אישה למזונות, רכוש ומשמורת

9 במאי, 2011

עו"ד אירית רייכמן

עו"ד אירית רייכמן – דחייה על הסף של תביעת אישה למזונות, רכוש ומשמורת

דחייה על הסף, היא מצב משפטי, בו דוחה בית המשפט את התביעה עוד בטרם הדיון אודותיה, ואף לא מאפשר להגיש את התביעה מחדש או דיון לגופו של עניין. במרץ 2011, השופט גרינברגר, קיבל את בקשתה של עו"ד אירית רייכמן ודחה על הסף שלוש תביעות, שהגישה אישה נגד בעלה בנושא מזונות, רכוש ומשמורת.

טענותיהם של הצדדים

הבעל טען באמצעות עו"ד אירית רייכמן בפני כבוד השופט גרינבגר, שופט בית משפט למשפחה (כיום שופט בית משפט המחוזי בירושלים), כי בית משפט למשפחה חסר סמכות לדון בתביעות האישה, כיוון שהבעל הגיש כנגד האישה בשנת 2007 תביעה לגירושין ולחילופין לשלום בית בפני בית הדין הרבני בירושלים.

האישה טענה מנגד, כי תביעתו של הבעל אינה עונה על כל דרישות החוק והפסיקה, המקנות לבית הדין הרבני את הסמכות הבלעדית לדון בה.

פסיקת בית המשפט

בית משפט לענייני משפחה בירושלים פסק, כי מעיון במסמכים עולה, כי גם בעת הגשת תביעת הגירושין לבית הדין הרבני ע"י הבעל, באמצעות עו"ד אירית רייכמן, וגם לאורך כל ניהול ההליך בבית הדין הרבני, כוונתו הייתה ונשארה להביא לגירושין של הצדדים, ובפרט לאחר שכל ניסיונותיהם של יועצי הנישואין למיניהם להביא לשיקום היחסים שבין הצדדים, העלו חרס.

עוד קבע בית המשפט, כי כוונת הבעל להעלות במסגרת תביעת הגירושין את נושא מזונות האישה בפני בית הדין, הייתה אמיתית ורצינית, גם כשכוונתו של הבעל בהעלותו את נושא מזונות האישה, הייתה על מנת שיוחלט כי יש לפטור את הבעל מכל חיוב במזונות אישה. זאת שכן, כנות כוונות הבעל, נמדדת על בסיס כוונתו כי בית הדין ידון בנושא לגופו, בין לשבט ובין לחסד.

זאת ועוד נקבע כי תביעת הרכוש שהגיש הבעל במסגרת תביעת הגירושין לבית הדין הינה כנה, שכן הבעל פירט את מלוא הרכוש הרלוונטי, תוך שהוא מציג את עמדתו באשר לחלוקה הראויה לפי דעתו.

גם בנושא תביעת המשמורת שהגיש הבעל במסגרת תביעת הגירושין לבית הדין, קבע ביהמ"ש, כי הלכה היא שעניין המשמורת כרוך בתביעת הגירושין, ומשום כך, האישה אינה יכולה לעורר בפני ביהמ"ש למשפחה, את שאלת כנות כריכת נושא המשמורת לתביעת הגירושין שהגיש הבעל.

לאור זאת, קבע בית המשפט לענייני משפחה כי כוונותיו של הבעל היו כנות לתבוע גירושין כתביעה העומדת בפני עצמה, ולא במטרה לחסום את האישה בפני הגשת תביעה בביהמ"ש לענייני משפחה, ומשום כך פסק, כי יש לדחות על הסף את תביעות האישה למזונות, רכוש ומשמורת.

אירית רייכמן | תגובות

לא ניתן להגיב לפוסט.

עמודים

מקצוע הגישור הפך בשנים האחרונות לתחום מבוקש, גם כתוספת לעריכת דין וגם כמקצוע לכל דבר. לכן, ישנו גם ביקוש רב לקורסים והסמכות בתחום, ורצון להשיג את ההסמכה הנדרשת.
עו"ד אירית רייכמן הינה חברה במרכז הגישור העולמי (World Mediation Centre), אשר מספק הדרכות אונליין, על כל תחומי הגישור. את הקורסים מעביר מר דניאל ארדמן.

רוצים להצטרף להדרכות אונליין בנושא גישור? צרו קשר עם עו"ד אירית רייכמן

חדש בבלוג

נושאי הבלוג

תגים