פסיקה תקדימית – אופן חישוב זכויות פנסיה

7 ביולי, 2009

אירית רייכמן

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, מפי השופט גרינברגר קבע ביום 9.5.10 (תמ"ש 10612/98) בהחלטה תקדימית, כיצד לחשב את חלקה של האישה אשר היתה מיוצגת על ידי עורכת דין אירית רייכמן בזכויות הפנסיה של בעלה. בית המשפט קיבל למעשה את כל טענות האישה בנושא אופן חישוב זכויות הפנסיה של האישה .
הרקע

בני הזוג נישאו בשנת 1961 והתגרשו ביום 28.7.98. הסכם הגירושין העניק לאישה זכויות בפנסיה של בעלה באופן יחסי למשך חייהם המשותפים מתוך משכה הכולל של הקריירה שלו. כעבור 7 שנים פרש הבעל מעבודתו, דבר אשר עורר את המחלוקת המרכזית בין בני הזוג, אשר לא הסכימו לגבי שיטת החישוב של חלקה של האישה בזכויות שצבר ומימש הבעל עם פרישתו מעבודתו.

טענת האישה

האישה, שיוצגה באמצעות עורכת הדין אירית רייכמן, טענה כי יש לחשב את זכויותיה בפנסיה של בעלה לפי משכורתו האחרונה היות וכך מחושבת הפנסיה שהוא מקבל ואין סיבה שהיא תקבל פחות. הבעל טען מנגד כי את זכויותיה היחסיות של גרושתו בפנסיה שלו יש לחשב לפי גובה משכורתו ביום פרידתם- סכום הנמוך באופן משמעותי מהסכום אותו דרשה האישה.

הפסיקה התקדימית של בית המשפט

ביהמ"ש לענייני משפחה פסק ביום 19.12.06 מפי כבוד השופט גרינברגר (תמ"ש 10612/98) כי יש לקבל את טענות האישה במלואן וכי למרות שמאז הגירושין בין בני הזוג נישא הבעל מחדש, חישוב זכויותיה של אישתו הראשונה בפנסיה שלו ייעשה לפי גובה משכורתו האחרונה טרם יצא לגימלאות במכפלת החלק היחסי של מספר שנות השיתוף בהשוואה לכלל שנות עבודתו של הבעל. השופט גרינברג קבע בהחלטה תקדימית את האופן בו יחושבו זכויות בני זוג בפנסיה של בן זוגם וקבע כי דין זה יחול גם על יתר זכויותיו הסוציאליות של הבעל לרבות פיצויי פרישה, פדיון דמי מחלה וכו'.

ערעור הבעל

הבעל ערער על פסק דין זה לביהמ"ש המחוזי (ע"מ 2038/07). הוא חזר על טענתו לפיה יש להעניק לגרושתו את חלקה היחסי בפנסיה לפי גובה משכורתו ביום הפירוד בין בני הזוג. ביהמ"ש המחוזי בירושלים, בהרכב השופטים מוסיה ארד, יהונתן עדיאל ומרים מזרחי, דחה את הערעור וקבע כי אין להתערב במסקנות הערכאה הראשונה היות וההסכם בנושא זה אינו חד משמעי ובנסיבות אלו פרשנותה את הסכם הגירושין נראית נכונה. שופטי המחוזי ציינו כי יש לקחת בחשבון את העובדה שתרומת האישה לכושר השתכרותו של הבעל לא פגה עם סיום החיים המשותפים שלהם והיתה לה השפעה ישירה גם על קידומו של הבעל בעבודתו ובשכרו לאחר הגירושין.

החלטה תקדימית בנושא אופן חישוב זכויות האישה בפנסיה של בעלה

כאשר הצדדים בקשו לבצע את פסק הדין של כבוד השופט גרינברגר המומחים מטעם הצדדים נחלקו בכמה שאלות מרכזיות. האישה פנתה שוב לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעה שיכריע במחלוקות החדשות לעניין אופן חישוב חלקה בפנסיה של בעלה לשעבר.

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, מפי השופט גרינברגר ביום 9.5.10 (תמ"ש 10612/98) החליט בארבע סוגיות שונות של אופן חישוב זכויות האישה בפנסיה של בעלה:

1. אופן הצמדת חלקה של התובעת לקצבת הפנסיה של הנתבע
- האישה טענה באמצעות עורכת דין אירית רייכמן כי יש לחשב את חלקה לפי סכום הפנסיה בפועל אשר בחלק מהתקופות הוא היה צמוד למדד ובחלקן צמוד לשינויי שכר עובד מקביל ותוספות יחודיות. הבעל טען כי יש להצמיד את חלקה של האישה כפי שהתגבש במועד היציאה לגמלאות. ביהמ"ש קיבל את עמדתה של בא כח האישה עורכת דין אירית רייכמן וקבע מפורשות שלחלקה היחסי של האישה בפנסיה יתווסף אותו חלק יחסי שהתווסף של התוספת המשולמת לבעל- לכן, יש לקבל את עמדת האישה ולהצמיד את הפנסיה בהתאם להצמדות שנעשו בפועל ולא כפי שנתגבש במועד פרישת התובע לגמלאות.

2. השפעת הקלות בניכויים מהפנסיה על חלקה של התובעת- האישה טענה באמצעות עורכת דין אירית רייכמן כי יש לנכות מחלקה את המס כפי שהוא מנוכה בפועל מחלקו של הנתבע. הבעל טען כי הטבות המס של הבעל הינן הטבות אישיות שאינן קשורות לחיים המשותפים ולכן האישה לא צריכה לקבלן. ביהמ"ש קיבל את עמדתה של עורכת דין אירית רייכמן וקבע שאין לנכות מחלקה של התובעת סכומים אשר לא מנוכים בפועל מחלקו של הנתבע. השופט המשיך וקבע כי חלקה של האישה צריך להיות נגזרת סימטרית מחלקו של האיש.

3. השפעת הרפורמה במס על חלקה של התובעת בפנסיה- האישה טענה באמצעות עורכת דין אירית רייכמן כי יש להכיל גם על חלקה את הרפורמה שחלה על מדרגות המס שהובילה להגדלת סכום הנטו של פנסית הבעל. הבעל טען כי מתן הטבה זו לאישה בעצם יוצרת כפל הטבות. ביהמ"ש קבע שהשינוי במדרגות המס אינו חופף להצמדה למדד אלא בא כמרכיב נוסף שמטרתו לשמור יחד עם ההצמדה על הערך הריאלי של התשלומים המקובלים. משכך, גם כאן חלקה של האישה צריך להיות נגזרת סימטרית מחלקו של הבעל ולכן יש להכיל את הרפורמה שחלה במדרגות המס גם על חלקה של  התובעת.

4. ממתי יש להצמיד חוב עבר- כפי שנקבע בפסק הדין, על הנתבע לשלם לאישה  את החוב  כאשר בסיס ההצמדה הוא החל מיום הפרישה ולא החל מיום הסרת העיקולים, היות והעיקולים הוטלו רק בגלל שהבעל סרב לתת לאישה את חלקה בזמן ועל כן, אין להענישה על כך.

אירית רייכמן, גישור בגירושין, גישור גירושין, גישור לגירושין, הסכם גירושין, נכסי קריירה | תגובות

לא ניתן להגיב לפוסט.

עמודים

מקצוע הגישור הפך בשנים האחרונות לתחום מבוקש, גם כתוספת לעריכת דין וגם כמקצוע לכל דבר. לכן, ישנו גם ביקוש רב לקורסים והסמכות בתחום, ורצון להשיג את ההסמכה הנדרשת.
עו"ד אירית רייכמן הינה חברה במרכז הגישור העולמי (World Mediation Centre), אשר מספק הדרכות אונליין, על כל תחומי הגישור. את הקורסים מעביר מר דניאל ארדמן.

רוצים להצטרף להדרכות אונליין בנושא גישור? צרו קשר עם עו"ד אירית רייכמן

חדש בבלוג

נושאי הבלוג

תגים